Show/Hide Show/Hide

Construction-Simulator 2015

 
0
Current Viewers
N/A
Share of Twitch
#61
Current Viewers Rank
#5
Highest Viewer Rank
0
24-Hour Peak
37,143
All-Time Highest Peak
106
Avg. Daily High
2
Avg. Daily Low
0
Current Viewers
#61
Current Viewers Rank
0
24-Hour Peak
106
Avg. Daily High
N/A
Share of Twitch
#5
Highest Viewer Rank
37,143
All-Time Highest Peak
2
Avg. Daily Low
Month
Twitch Rank
Twitch Share
Average Viewers
Gain
% Change
Peak Viewers
Month
Rank
Share
Avg.
Gain
Change
Peak
October 2020
NA
0
0
0
NA
NA
September 2020
NA
0
0
0
NA
NA
August 2020
NA
0
0
0
NA
NA
July 2020
NA
0
0
0
NA
NA
June 2020
NA
0
0
0
NA
NA
May 2020
NA
0
0
0
NA
NA
April 2020
NA
0
0
0
NA
NA
March 2020
NA
0
0
0
NA
NA
February 2020
#659
N/A
0
0
0
0
January 2020
#620
0.00%
5
+3
+150.00%
83
December 2019
#684
0.00%
2
+1
+100.00%
107
November 2019
#727
0.00%
1
-2
-66.67%
66
October 2019
#1016
0.00%
3
+1
+50.00%
145
September 2019
#1102
0.00%
2
0
0
322
August 2019
#1148
0.00%
2
-2
-50.00%
137
July 2019
#1045
0.00%
4
+3
+300.00%
764
June 2019
#1322
0.00%
1
0
0
51
May 2019
#1302
0.00%
1
0
0
31
April 2019
#1308
0.00%
1
-13
-92.86%
62
March 2019
#894
0.00%
14
+13
+1,300.00%
4,666
February 2019
#1878
0.00%
1
-1
-50.00%
36
January 2019
#1570
0.00%
2
+1
+100.00%
163
December 2018
#1638
0.00%
1
-2
-66.67%
51
November 2018
#1334
0.00%
3
+2
+200.00%
65
October 2018
#1716
0.00%
5
-223
-97.66%
14
September 2018
#959
0.00%
228
+118
+107.27%
669
August 2018
#1844
0.00%
110
+65
+144.44%
325
July 2018
#1644
0.00%
45
-97
-68.24%
131
June 2018
#4960
0.00%
142
-124
-46.61%
421
May 2018
#1236
0.00%
265
+22
+9.04%
785
April 2018
#7100
0.00%
243
-199
-44.95%
725
March 2018
#1415
0.00%
442
+423
+2,186.21%
1,319
February 2018
#1980
0.00%
19
-50
-72.25%
55
January 2018
#2170
0.00%
70
-446
-86.48%
206
December 2017
#1283
0.00%
515
-11
-2.09%
1,537
November 2017
#744
0.00%
526
+506
+2,488.53%
1,557
October 2017
#1761
0.00%
20
-15
-41.90%
58
September 2017
#1692
0.00%
35
+23
+191.67%
101
August 2017
#1924
0.00%
12
-340
-96.59%
33
July 2017
#1262
0.00%
352
+259
+280.87%
1,047
June 2017
#1539
0.00%
92
-588
-86.42%
273
May 2017
#991
0.00%
680
+55
+8.80%
2,029
April 2017
#1889
0.00%
625
+599
+2,273.42%
1,864
March 2017
#3641
0.00%
26
-860
-97.03%
76
February 2017
#2078
0.00%
886
+838
+1,745.83%
2,648
January 2017
#1292
0.00%
48
+9
+23.08%
137
December 2016
#3541
0.00%
39
-720
-94.86%
114
November 2016
#1749
0.00%
759
+187
+32.60%
2,267
October 2016
#1361
0.00%
573
+371
+183.97%
1,700
September 2016
#2127
0.00%
202
-288
-58.84%
598
August 2016
#1493
0.00%
490
+438
+842.31%
1,456
July 2016
#2508
0.00%
52
+40
+333.33%
151
June 2016
#3352
0.00%
12
-12
-50.00%
34
May 2016
#2947
0.00%
24
-453
-94.97%
69
April 2016
#2259
0.00%
477
+195
+69.03%
1,424
March 2016
#2253
0.00%
282
-12,136
-97.73%
840
February 2016
#422
0.02%
12,418
+12,315
+11,917.75%
37,143
January 2016
#2198
0.00%
103
-310
-75.00%
304
December 2015
#1090
0.00%
413
+135
+48.68%
1,216
November 2015
#1336
0.00%
278
+56
+25.41%
820
October 2015
#1439
0.00%
222
-364
-62.15%
652
September 2015
#1494
0.00%
586
+127
+27.69%
1,746
August 2015
#1299
0.00%
459
+444
+3,027.27%
1,359
July 2015
#3047
0.00%
15
+15
NA
43
+ Show All Months
- Show Only Past Year